TRANSLATE

TRANSLATE
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
TRANSLATE LANGUAGE

Jumat, 15 Juni 2012

Ringkasan peristiwa Nabi Muhammad semasa hidupnya
 
PERISTIWA YANG PERNAH DIALAMI  NABI MUHAMMAD

Banyak sekali peristiwa atau kejadian yang dialami Nabi Muhammad dan menjadi sejarah didalam agama islam, baik peristiwa yang langsung dari Allah, ada yang melalui malaikat Jibril, ada pula memang dari diri sendiri

Berikut rangkaian peristiwa yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga akhir hayatnya


Lahirnya Nabi Muhammad dan ditinggal ayahnya

Halimah Sadiyya diagkat sebagai inang pengasuh

Kembali ke Mekah dibawah asuhan ibunya

Ibunya, Aminah wafat

Kakeknya Abdul-Muttalib wafat

Mengunjungi Syiria

Mengunjungi Syiria sebagai pesuruh Khadijah

 Menikah dengan Khadijah

Memperoleh momongan Qasim

 Putrinya, Zainab lahir

Putrinya, Rugaya lahir

Putrinya, Ummu Kaltum lahir

Renovasi Ka’bah, penempatan Batu Hitam (Hajar Aswad)

Putrinya, Fatimah lahir

Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama di Gua Hira

Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid masuk Islam

Mengajak masyrakat Mekah memeluk Islam

Rombongan kaum Muslim hijrah ke Abyssinia

Blokade oleh suku Abi-Talib

Hamzah, Umar menerima Islam

Kakeknya Abu Talib dan istrinya Khadijah wafat

Menikah dengan Sauda

Menikah dengan Aisyah

 Dakwah ke Taif, 13 km dari Mekah

 Isra’ Mi’raj dan menerima perintah sholat 5 kali sehari

Beberapa orang Madinah memeluk Islam

Perjanjian Aqabah pertama

Perjanjian Aqabah kedua

Hijrah dari Mekah ke gua Thur

Migrasi dari Mekah ke Madinah

Tiba di Madinah setelah Jumatan di Masjid Quba

Pembuatan Masjid di Madinah dan adzan pertama oleh Bilal

Nabi mempersaudarakan kaum Anshor dan Muhajirin

Perjanjian damai dengan kaum Yahudi di Madinah

Allah mengijinkan perang mempertahanakan diri

Perang (ghazwa) Waddan

Perang Safwan

Perang Duláshir

Salman Al-Farisi masuk Islam

Pengubahan arah Qiblat ke Ka’bah dan Puasa Ramadhan

Perang Badar

Perang dengan bani Salim

 Idul Fitri dan pembayaran Zakat Fitrah pertama

Perintah Kewajiban membayar Zakat
Pernikahan Fatimah

 Perang dengan Bani Qainuqa

Perang Sawiq

Perang Ghatfan

Perang Bahran

Menikah hafsyah

 Perang Uhud

Perang Humra Al-Asad

Menikah dengan Zainab binti Khazimah

Perang dengan Bani Nudair

 Larangan minum khamar

 Perang Datur Riqa

 Menikah dengan Umu Salma

Perang Badru Ukhra

Perang Dumatul Jandal

Perang Dengan bani Mustalaq

Menikah dengan Jawariah binti Harits

Menikah dengan Zainab binti Hajash

urun perintah berjilbab

Perang Ahzap atau Khandaq

Perang dengan Bani Quraiza

Perang dengan bani Lahyan

Perang Dhi Qard atau Ghaiba

Perjanjian Hudaibiyah

Larangan menikah dengan orang kafir

Menikah dengan Habibah

Mengajak para penguasa untuk memeluk Islam

Perang Khaibar

Kembali dari Abyssinia

Menikah dengan Safiyya

Perang Wadil Qura dan Taim

Umrah

Menikah dengan Maimunah

Khalid bin Walid dan Umar bin Al-Aas masuk Islam

Perang Muta

Penaklukan Mekah

Perang Hunain dan perang Taif

Tiba di Ja’rana dan utusan Hawazan memeluk Islam

Pembentukan lembaga zakat dan shodaqoh

 Utusan Ghadara memeluk Islam

Utusan Balli memeluk Islam

Perang Tabuk, perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah

Aturan membayar pajak keamanan bagi non-Muslim

 Abu Bakar As-Sidiq menunaikan ibadah haji

Turun perintah Haji, dan pelarangan Riba

Utusan Taif, Hamadan, Bani Asad and Bani Abbas, Ghuttan menerima Islam

Bertolak dari Madinah ke Mekah

Haji perpisahan, Hajjatul Wada, Khutbah, wahyu terakhir

Utusan Nakha masuk Islam

Ekspedisi militer dipimpin Surya Usama bin Zaid sukses

 Nabi jatuh sakit

Nabi memimpin sholat selama empat hari

Nabi menunjuk Abu Bakar memimpin sholat
 
Nabi wafat
 

Nabi dimakamkan
Mohon maaf apa bila ada kesalahan penjabaran atau kurang didalam penjabarannya, baik dari teks, ataupun penerbitnya tidak kami cantumkan, kami tidak bermaksud melecehkan
SEMOGA ALLAH SELALU MENGAMPUNI SEGALA KESALAHAN DAN DOSA KITA SEMUA
AMINNNN.....!!!!
TUKANG PASANG GIGI PALSU Hp  081 559 510 223
Terima panggilan Rawalo - PURWOKERTO
 
 

0 comments:

ALAMAT AHLI GIGI